Nemzetközi kapcsolatok

A VPE nemzetközi tevékenysége kapcsán számos szervezetnek, platformnak tagja. Először társaságunk a 2004-ben alapított RNE-hez (RailNet Europe) csatlakozott, amelyet jelenleg több mint 30 pályahálózat-működtető és kapacitás-elosztó szervezet alkot, közös célként az európai vasúti cégek együttműködésének elősegítése került megfogalmazásra. 2013-tól nemcsak az RNE-nek, de az érintett tagállamoknak is fontos feladatuk lett az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete szerinti versenyképes árufuvarozási korridorok (RFC) létrehozása.

Magyarország jelenleg négy RFC (Rail Freight Corridor) működésében érintett:

  1. november 8-án megkezdte működését a Kelet/Kelet-Mediterrán korridor (korábbi nevén RFC 7), mely egy olyan árufuvarozási korridor, amely nyolc ország határain nyúlik át. A korridor legújabb tagja Németország, 2018. április 1. óta. A fő útvonal Wilhelmshaven / Bremerhaven / Hamburg / Rostock-Drezda-Prága -Bécs / Pozsony-Budapest-Vidin-Szófia-Thesszaloniki-Athén-Patras fő csomópontjai között húzódik, valamint Budapest-Bukarest-Konstanca és Szófia-Plovdiv-Svilengrad között, elérve a kontinens középpontját több tengeri összeköttetéssel.

Az egyablakos ügyintézési rendszer keretében biztosított tájékoztatásért és koordinálásért, többek között az előre meghatározott menetvonalak, valamint a kapacitástartalék kezeléséért a C-OSS menedzser felel. Nagy büszkeség, hogy az RFC 7 tekintetében a C-OSS a kezdetektől a VPE munkavállalója.

  1. november 10-én menetrend szerint elindult azRFC 6-os (Mediterrán) korridoris, amely Almería-Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–Padova/Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony között húzódik. Hivatalosan 2016. november 10-től csatlakozott a korridorhoz a horvát pályahálózat-működtető is, így már a Rijeka-Zágráb szakasz is a folyosó részét képezi.
  2. január 14-én a menetrend meghirdetésével megkezdte működését a Borostyán Korridor (Rail Freight Corridor 11/ Amber Rail Freight Corridor) is. A folyosó 4 országot foglal magába, észak-déli útvonalának főbb pontjai: Koper-Ljubjlana-/Zalaszentiván-Sopron/Csorna-/(magyar-szerb határ) – Kelebia-Budapest-/-Komárom-Leopoldov/Rajka-Pozsony-Zilina-Katowice/Krakkó-Varsó/Luków-Terespol-(lengyel-belarusz határ). 2017 szeptemberétől a folyosó titkársági feladatait a VPE munkavállalója látja el.

Jelenleg egy további folyosó felállításában érintett a VPE, mely hivatalosan még nem operatív:

RFC 9 (Rajna-Duna Korridor) mely hét országon ível át az alábbi főútvonallal: Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels és

Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Bécs-Pozsony-Budapest-Arad-Brasov/Craiova-Bukarest-Constanta, illetve

Čierna nad Tisou-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/Nürnberg

ERA:

Az ERA biztosítja a Bizottság és a résztvevők közötti kommunikációt TAF/TAP TSI ügyben. Jelenleg a VPE munkavállalója látja el a TAF/TAP TSI National Contact Point (NCP) teendőit, amellyel összefüggésben cégünk rendszeresen részt vesz az ERA által szervezett találkozókon. Az aktuális ügymenetről tájékoztatásban részesül minden NCP,  egyben beszámolnak a feladatok végrehajtási státuszáról is.

CER:

A VPE Kft. továbbá tagja az 1988-ban alapított Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) névre keresztelt szervezetnek. A brüsszeli székhelyű CER fő feladata tagjai érdekképviseletének ellátása az Európai Uniós jogalkotásban. A CER szinte minden vasúti kérdésben aktív lobbizóként fontos szerepet játszik a jogszabályok megalkotásában.