Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ)

A Hálózati Üzletszabályzat (Angolul: Network Statement) a pályahálózat-működtetők alapdokumentuma, amely azt írja le, hogy a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat milyen feltételek mellett, milyen díjképzési rendszer alkalmazásával, és ehhez kapcsolódóan milyen díjakkal, milyen szolgáltatások vehetők igénybe. Kötelező tartalmi elemeit az EU 2012/34-es irányelvének IV. melléklete tartalmazza.

Főbb részei

  1. Általános tudnivalók
  2. A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat igénybevétele
  3. Infrastruktúra leírása
  4. Kapacitás-elosztás
  5. A hozzáférésre jogosultak számára nyújtandó szolgáltatások
  6. Díjak

A részletesebb tartalomra vonatkozóan a RailNet Europe szervezet Network Statement Working Group and CID Subgroup munkacsoportja dolgoz ki ajánlást.