Pályahálózat-kapacitás Gazdálkodási osztály

 

A pályahálózat kapacitásgazdálkodási feladatokat két csoportban látja el az osztály:

 • Menetrendszerkesztési Csoport
 • Kapacitás-elosztási Csoport

A Kapacitás-elosztási Csoport és a Menetrend-szerkesztési Csoport vezetői az osztályvezető javaslata alapján az ügyvezető által kijelölt munkavállalók. 

 

A Kapacitás-elosztási Csoport feladatai

 • a menetvonal-kiutalás előfeltételeként előírt hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése, nyilvántartása, adatok karbantartása (PHM, AA, VV)
 • közreműködés a HÜSZ elkészítésében, módosításában
 • menetvonal igények, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatási igények fogadása, kezelése,
 • pályakapacitás igények, veszélyhelyzeti kapacitás korlátozások fogadása, kezelése
 • összehangolási eljárás kezdeményezése, lefolytatása, döntés meghozatal
 • túlterhelt pályaszakaszon a küszöbérték alatti igénybevétel esetén a menetvonalak visszavonásának kezelése
 • nagymértékben kihasználatlan pályaszakasszá történő minősítés vizsgálata
 • a több vasúti pályahálózatra kiterjedő menetvonalak kialakítása és elosztása érdekében együttműködés más vasúti pályahálózatok kapacitás-elosztó szervezeteivel, részvétel a kapacitás-elosztó szervezetek nemzetközi kapacitás-elosztással kapcsolatos tárgyalásain, az érintett államok kapacitás-elosztó szervezeteivel együttműködve előzetes nemzetközi menetvonalak meghatározása
 • a vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetővé tétele érdekében az éves üzemi menetrend készítésének időszakában benyújtott pályahasználati igények kezelése az éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján
 • az éves üzemi menetrend készítésének időszakában nem tervezhető pályahálózaton végzett munkákra vonatkozó pályahasználati igények kezelése, közreműködés az üzemi menetrend felfüggesztésében, és ideiglenes üzemi menetrend készítésében, és az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárás szervezésében, lebonyolításában
 • közreműködés a karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák várható hatásának elemzésében, közzétételében
 • vasúti igazgatási szerv tájékoztatása a pályahálózat-kapacitásra és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó igénybejelentésekről, az elosztás folyamata során hozott valamennyi döntésről
 • üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkeztekor az igénylő kérelmére az eredetitől eltérő menetvonal felkínálása
 • közreműködés az RFC korridorok kapacitás-elosztási feladataiban
 • a Pályahálózat-kapacitás gazdálkodási Osztály feladataihoz kapcsolódóan a Társaság nemzetközi szervezetekben való képviseletének ellátása
 • a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás nyújtása.

 

A Menetrend-szerkesztési Csoport feladatai

 • a HÜSZ-ben meg nem hirdetett, menetrendszerkesztési alapadatok nyilvántartása, karbantartása
 • az éves üzemi menetrend tervezetének elkészítése, egyeztetése, véglegesítése és közzététele, jelentés készítése a vasúti igazgatási szerv részére
 • személyvonati és tehervonati menetvonal-katalógus készítése, közzététele, aktualizálása
 • katalógus menetrendek egyeztetése, készítése és karbantartása az RFC korridorokra, azok átadása a C-OSS részére
 • határátmenetekben érintett éves, éves pótlólagos, egyedi és eseti menetvonalakhoz tartozó menetrend egyeztetése a partner vasutakkal
 • a vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetővé tétele érdekében az éves üzemi menetrend készítésének időszakában benyújtott pályahasználati igények kielégítése az éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján
 • az éves üzemi menetrend készítésének időszakában nem tervezhető pályahálózaton végzett munkákra vonatkozó pályahasználati igények esetén az üzemi menetrend felfüggesztése, és ideiglenes üzemi menetrend készítése, az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárás szervezése, lebonyolítása
 • közreműködés a menetrendi hibára kódolt késésre vonatkozó reklamációkezelési folyamatban
 • közreműködés a szakosított infrastruktúra kijelölés folyamatában
 • a Pályahálózat-kapacitás gazdálkodási Osztály feladataihoz kapcsolódóan a Társaság nemzetközi szervezetekben való képviseletének ellátása
 • a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás nyújtása.

  

A Pályahálózat-kapacitás Gazdálkodási Osztály feladatainak ellátása érdekében meghatározott munkakörök

 • OSS-menedzser,
 • koncepcionális menetrendtervező munkakör,
 • menetrendszerkesztő munkakör
 • menetrendtervező munkakör
 • Pályahálózat-kapacitás gazdálkodás IT-ügyintéző