Díjképzési Módszertan III.

A VPE Kft. a Díjképzési Módszertant (továbbiakban: DM) öt menetrendi évre készíti el.

A DM III-ban foglalt előírásokat először a 2020. december 12. 00.00 órától kezdődő, 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó hálózat-hozzáférési díjakat rögzítő DD elkészítése során, illetve az ahhoz szükséges, a nem független vasúti pályahálózat-működtetők által biztosítandó adatok, információk előállítása során kell alkalmazni.

Tekintettel a DM III. összeállítása során alkalmazandó jogszabályokban bekövetkező esetleges változásokra, a Vtv. 67/J.§ (2) bekezdésében rögzített felülvizsgálati kötelezettségre, valamint arra, hogy a pályahálózat-működtetők által nyújtott szolgáltatás-portfólió menetrendi időszakonként eltérhet, illetve évente szükségessé válhat a díjképzéshez kapcsolódó adatok és információk aktualizálása, a DM III. módosítása válhat szükségessé, mely eredményeként különböző DM III. verziók jöhetnek létre.

Az adott DM III. verzió érvényessége, hatálya és az érintett menetrendi időszak a DM III. előlapján feltüntetésre kerül, azzal a kikötéssel, hogy egy adott időszakra minden esetben csak egy DM III. verzió lehet hatályos.

Az előző évekre érvényes DM verziók az archívumban találhatóak meg.