Szabályozási és díjképzési Osztály

A Szabályozási és díjképzési Osztály feladatai

A szabályozási és szolgáltatás-kontrolling feladatokat két csoportban látja el az osztály:

 • - Szabályozási Csoport
 • - Díjképzési Csoport

A Szabályozási Csoport és a Díjképzési Csoport vezetői a VPSZ vezető javaslata alapján az ügyvezető által kijelölt munkavállalók.

A Szabályozási Csoport feladatai

Hálózati Üzletszabályzattal kapcsolatban

 • - a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ) elkészítése, nyilvánosságra hozatala, véglegesítése, közzététele, vasúti igazgatási szervnek történő megküldése,
 • - a HÜSZ szükség szerinti módosítása, az ezzel kapcsolatos egyeztetések szervezése, lebonyolítása
 • - az integrált vasúti társaság pályahálózat-működtető szervezete és a vállalkozó vasúti tevékenységet ellátó szervezetei között megkötendő belső megállapodás kidolgozása
 • - indokolt esetben az érdekeltekkel történt egyeztetés, valamint annak alapján a vasúti igazgatási szerv tájékoztatását követően szakosított infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos társaságot érintő feladatok ellátásra, azokban való közreműködés.

A Teljesítményösztönző Rendszerrel kapcsolatban

 • - teljesítményösztönző rendszer kialakítása, működtetése
 • - a teljesítményösztönző rendszer tapasztalatainak értékelése, következtetések levonása és visszacsatolása
 • - a menetvonal-igények alapján nemzetközi és belföldi vonatáramlatok vizsgálata
 • - a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés, a pályakapacitások kihasználásának, valamint menetvonal-igénylés és -elosztás gyakorlatának figyelemmel kísérése érdekében negyedévenként monitoring jelentés készítése a vasúti igazgatási szerv részére
 • - az ügyfélelégedettség-mérési, -értékelési rendszer kialakításához való hozzájárulás
 • - a pályahálózat-működtetőtől tényadatok kérése, fogadása, kezelése, feldolgozásra való előkészítése
 • - a vonatközlekedéssel kapcsolatos terv-tény elemzések elvégzése, a Társaságnál keletkező adatok üzleti elemzésére vonatkozó jelentések riportjai elkészítésében való közreműködés.

Díjképzési Csoport feladatai:

Díjképzési Módszertan készítése;

 • - a Díjképzési Módszertan és Díjszámítási Dokumentum összeállítása (felülvizsgálata, módosítása) és a HÜSZ-ben történő nyilvánosságra hozatala, közzététele
 • - a díjszabási rendszer elemeinek meghatározása, kedvezmények alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
 • - a díjszabási rendszer elemeire, kedvezményekre vonatkozó tárgyalások megszervezése, jogszabályban előírt esetekben erről a vasúti igazgatási szerv tájékoztatása
 • - a díjszabási rendszer elemeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
 • - a Hálózat-hozzáférési díjszámítás összehasonlítására épülő versenytárs-elemzés készítése
 • - tervadatok alapján a várható megbízási jutalék kalkulálása együttműködve a Gazdasági Igazgatósággal
 • - a Társaságot megillető megbízási jutalék elszámolásával, számlázásával, bevételezésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
 • - a szervezeten belüli költségek elkülönítése érdekében önköltségszámítási szabályzat kidolgozása együttműködve a Gazdasági Igazgatósággal a hálózat-hozzáférési díjakon belül elszámolható, indokolt költségek azonosítása érdekében.

A Szabályozási és Díjképzési Osztály feladatainak ellátása érdekében meghatározott munkakörök

 • - szabályozási elemek koordinátor,
 • - hálózat-hozzáférési díjmeghatározó munkakör,
 • - nemzetközi hálózat-hozzáférési hatáselemző munkakör,
 • - Hálózati Üzletszabályzat -koordinátor munkakör,
 • - szolgáltatás-kontroller munkakör