Szabályozási és díjképzési Osztály

A Szabályozási és díjképzési Osztály feladatai

A szabályozási és szolgáltatás-kontrolling feladatokat két csoportban látja el az osztály:

 • Szabályozási Csoport
 • Díjképzési Csoport

A Szabályozási Csoport és a Díjképzési Csoport vezetői az ügyvezető által kijelölt munkavállalók.

 

A Szabályozási Csoport feladatai

Hálózati Üzletszabályzattal kapcsolatban

 • a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ) elkészítése, nyilvánosságra hozatala, véglegesítése, közzététele, vasúti igazgatási szervnek történő megküldése
 • a HÜSZ szükség szerinti módosítása, az ezzel kapcsolatos egyeztetések szervezése, lebonyolítása
 • az érintettek közötti  belső megállapodások kidolgozása.

A Teljesítményösztönző Rendszerrel kapcsolatban

 • teljesítményösztönző rendszer kialakítása, működtetése
 • a pályahálózat működtetőtől érkező tényadatok alapján a vonatközlekedésekkel kapcsolatos, valamint a hipotézis vizsgálatokhoz szükséges terv-tény elemzések elvégzése
 • a menetvonal-igények alapján nemzetközi és belföldi vonatáramlatok vizsgálata
 • szükség szerint monitoring jelentés készítése a vasúti igazgatási szerv részére.

 

A Díjképzési Csoport feladatai

 • Díjképzési Módszertan készítése
 • Díjszámítási Dokumentum összeállítása és közzététele
 • a díjszabási rendszer elemeinek meghatározása, kedvezmények alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
 • a díjszabási rendszer elemeire, kedvezményekre vonatkozó tárgyalások megszervezése, jogszabályban előírt esetekben erről a vasúti igazgatási szerv tájékoztatása
 • a díjszabási rendszer elemeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.

 

 

A Szabályozási és Díjképzési Osztály feladatainak ellátása érdekében meghatározott munkakörök

 • szabályozási és szolgáltatás-kontrolling koordinátor,
 • hálózat-hozzáférési díjmeghatározó munkakör,
 • hálózat-hozzáférési hatáselemző munkakör,
 • HÜSZ-koordinátor munkakör,
 • szolgáltatás-kontroller munkakör