EU (nemzetközi szabályozás)

A VPE tevékenységét a következő európai uniós joganyagok szabályozzák:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU Irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0034

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelv (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973317001&uri=CELEX:32004L0049

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK Irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973439186&uri=CELEX:32008L0110

  • Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (EGT-vonatkozású szöveg);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973797986&uri=CELEX:32010R0913

  • A Bizottság (EU) 2015/429 végrehajtási rendelete (2015. március 13.) a zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározásáról
  • A Bizottság (EU) 2015/909 végrehajtási rendelete (2015. június 12.) a vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámításának módjairól