EU (nemzetközi szabályozás)

A VPE tevékenységét a következő európai uniós joganyagok szabályozzák:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU Irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0034

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelv (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973317001&uri=CELEX:32004L0049

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK Irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973439186&uri=CELEX:32008L0110

  • Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (EGT-vonatkozású szöveg);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973797986&uri=CELEX:32010R0913

  • A Bizottság (EU) 2015/429 végrehajtási rendelete (2015. március 13.) a zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározásáról

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2015/429/oj/?locale=hu

  • A Bizottság (EU) 2015/909 végrehajtási rendelete (2015. június 12.) a vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámításának módjairól

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0909

  • A Bizottság (EU) 2017/2177 végrehajtási rendelete (2017. november 22.) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről (EGT-vonatkozású szöveg. )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1554284346879&uri=CELEX:32017R2177

  • Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete ( 2013. december 11. ) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1554281068130&uri=CELEX:32013R1316