Cégismertető

Független vasúti pályahálózat-kapacitás elosztó és díjmegállapító szervezet - Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

 A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján jött létre 2004-ben. Vasúti társaságoktól független, országos hatáskörű szerv, melynek kizárólagos tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (2) bekezdése és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Kormányrendelet 144. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.

A VPE Kft. hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. § (3) bekezdése alapján:

  • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását,
  • nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása,
  • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem minősül adóköteles tevékenységnek, valamint
  • a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.

A VPE Kft. működését a kiszámlázott hálózat-hozzáférési díjból származó, kormányrendelet által meghatározott mértékű megbízási díjból fedezi. A VPE bevételeivel önállóan gazdálkodik, azok más célra nem vonhatók el.

A VPE Kft. szervezete a társaság ügyvezetőjének szakmai felügyelete alatt működő osztályokból, csoportokból  áll, a szakmai osztályok felállításának alapja a hatályos 2005. évi CLXXXIII. törvény.