Magyar (nemzeti szabályozás)

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

A VPSZ hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. § (3) bekezdés alapján:

 • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását
 • nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása
 • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem minősül adóköteles tevékenységnek, valamint
 • a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.

Jogszabályi háttér:

 • https://www.vpe.hu/jogszabalyi-hatter/magyar-nemzeti-szabalyozas

A VPE tevékenységét, feladatköreit az alábbi jogszabályok rögzítik.

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95917.376937

 • a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191269.312304

 • a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015 (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191266.368720

 • a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól 57/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191268.312301

 • a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet[DS1] 

https://njt.hu/jogszabaly/2009-268-20-22

 • 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110180.312273