2024. március 13.

A 2024/2025. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 3. számú módosítás tervezetének nyilvánosságra hozatala

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2024/2025-ös menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 3. számú módosításának tervezetét 2024. március 13-án, egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta.Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhetik.

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2024. március 23-a.

A beérkezett észrevételekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek.Vissza