2023. március 13.

Tájékoztatás-2023.03.13

Járműbeszerzési Terv elkészítése a 397/2022. (X.20.) Korm.rendelet alapján - 2023.03.13

„A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm.rendelet a személyszállítási közszolgáltatások nyújtásához használt autóbuszok közül a M3 járműkategóriába tartozó I. és A. osztályú járművek tekintetében különleges beszerzési szabályokat rendel alkalmazni.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. mint a fenti járműkategória koordináló szerve elkészítette az ezen járművek beszerzésére vonatkozó Módszertani Útmutatót.

Felhívjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5-7. §-ai szerinti ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a 397/2022. (X.20.) Korm. rendelet járműbeszerzési terv elkészítését és benyújtását írja elő számukra az M
3/I és M3/A. járműkategóriába tartozó járművek árubeszerzésként vagy ilyen járművekkel nyújtott szolgáltatásként (ideértve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárást is) történő beszerzése esetére, illetve egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az Ajánlatkérők a Módszertani Útmutató segítségével tehetnek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek. A járműbeszerzési tervet első ízben 2023. március 22-ig kell benyújtani, ezt követően évente kell frissíteni.

A Módszertani Útmutatót innen, valamint a Járműbeszerzési Terv sablont innen lehet letölteni.

További információkkal a VPE Kft. CVD koordinációval foglalkozó szervezeti egysége áll rendelkezésre a cvdkoordinacio@vpe.hu elérhetőségen.”

Vissza