2015. augusztus 5.

A 2014/2015 évi Hálózati Üzletszabályzat 26. számú módosításának közzététele

A 2014/2015 évi Hálózati Üzletszabályzat 26. számú módosításának közzététele

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a 2014/2015-ös menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 26. számú módosításának tervezetét 2015. július 6-án egyeztetési lehetőség biztosítása céljából honlapján nyilvánosságra hozta és erről az érdekelteket tájékoztatta. Az érdekeltek észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban a 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében 10 napon belül jelezhették. 

Az észrevételek beérkezésének határideje: 2015. július 16-a volt. 

A VPE Kft. vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 59. § (4) bekezdésében, valamint a 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet 6. §-ában foglaltaknak megfelelően a véglegesített 2014/2015. menetrendi időszakra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat 26. számú módosítását honlapján közzétette. 

A módosítás hatályos: 2015. augusztus 6-tól.



Vissza