Szabályozási és díjképzési Osztály

A Szabályozási és díjképzési Osztály feladatai

A szabályozási és szolgáltatás-kontrolling feladatokat két csoportban látja el az osztály:

-      Szabályozási Csoport

-      Díjképzési Csoport

A Szabályozási Csoport és a Díjképzési Csoport vezetői az osztályvezető javaslata alapján az ügyvezető által kijelölt munkavállalók.

a) a Szabályozási Csoport feladatai:

aa) a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ) elkészítése, nyilvánosságra hozatala, véglegesítése, közzététele, vasúti igazgatási szervnek történő megküldése,

ab) a HÜSZ szükség szerinti módosítása, az ezzel kapcsolatos egyeztetések szervezése, lebonyolítása,

ac) az integrált vasúti társaság pályahálózat-működtető szervezete és vállalkozó vasúti tevékenységet ellátó szervezetei között megkötendő belső megállapodás kidolgozása,

ad) indokolt esetben az érdekeltekkel történt egyeztetés, valamint annak alapján a vasúti igazgatási szerv tájékoztatását követően szakosított infrastruktúra kijelölése,

ae) szolgáltatás-kontrolling rendszer kialakítása,

af) a pályahálózat működtetőtől tényadatok kérése, fogadása, kezelése, feldolgozásra való előkészítése,

ag) a vonatközlekedéssel kapcsolatos terv-tény elemzések elvégzése,

ah) teljesítményösztönző rendszer kialakítása, működtetése,

ai) a teljesítményösztönző rendszer tapasztalatainak értékelése, következtetések levonása és visszacsatolása,

aj) a menetvonal-igények alapján nemzetközi és belföldi vonatáramlatok vizsgálata,

ak) tervadatok alapján a várható megbízási jutalék kalkulálása,

al) a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés, a pályakapacitások kihasználásának, valamint az évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igénylés és -elosztás gyakorlatának figyelemmel kísérése érdekében negyedévenként monitoring jelentés készítése a vasúti igazgatási szerv részére,

am) az ún. korridor információs dokumentumhoz való adatszolgáltatás, koordinációs feladatok elvégzése,

an) közreműködés az RFC 6, illetve az RFC 7 tevékenységeiben.

b) a Díjképzési Csoport feladatai:

ba) Díjképzési Módszertan készítése,

bb) Díjszámítási Dokumentum összeállítása és közzététele,

bc) a díjszabási rendszer elemeinek meghatározása, kedvezmények alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata,

bd) a díjszabási rendszer elemeire, kedvezményekre vonatkozó tárgyalások megszervezése, jogszabályban előírt esetekben erről a vasúti igazgatási szerv tájékoztatása,

be) a díjszabási rendszer elemeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása,

bf) a díjszabási rendszer elemeinek HÜSZ-ben történő közzététele,

bg) a Hálózat-hozzáférési díjszámítás összehasonlítására épülő versenytárs-elemzés készítése,

bh) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás.

Közvetlenül az osztályvezető alá tartozóan

 

c) Szabályozási és Díjképzési IT-ügyintéző feladatai:

 

ca) az Informatikai stratégia elkészítése, az osztályt érintő tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos dokumentációk összeállítása, informatikai témájú közbeszerzési- és versenyeztetési eljárásokban való részvétel,

cb) az osztály folyamataihoz illeszkedő informatikai megoldások kidolgozása, informatikai fejlesztési igények összegyűjtése, rendszerezése, tervezése,

cc) az osztály informatikai rendszereihez kapcsolódó egyéb rendszerekkel összefüggő egyeztetések bonyolítása, kapcsolattartás,

cd) az osztály informatikai eszközeinek felügyelete, kapcsolattartás a rendszergazdákkal, programfejlesztőkkel,

cf) javaslattétel az informatikai rendszer működésének javítására, a szükséges fejlesztések előkészítése,

cg) naprakész nyilvántartás készítése az osztály szoftver és információ-technikai eszközállományáról,

ch) lekérdezések, jelentések készítése az informatikai rendszer adatbázisa alapján,

ci) informatikai szabályzatok elkészítése, folyamatos aktualizálása,

cj) az osztályon a rendszergazdák által elvégzett munkák felügyelete, ellenőrzése, nyilvántartása,

ek) a Társaság honlapjának informatikai felügyelete, adatok feltöltése,

cl) adatszolgáltatás a „Közadat-program”-ban,

cm) az irodagépek üzemkészségének figyelemmel kísérése, zavarmentes működésük biztosításához szükséges feladatok ellátása,

cn) az igazgatási szerv által hozott határozatok végrehajtásában való közreműködés,

co) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás,

cp) nemzetközi informatikai rendszerekkel kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel, bekapcsolódás az előkészítési, döntési folyamatokba,

cq) az osztály általános működési folyamata informatikai támogatásának optimalizálása, elemzése,

cr) a Társaság általános IT folyamatainak támogatása.

 

d) a Szabályozási és Díjképzési Osztály feladatainak ellátása érdekében meghatározott munkakörök:

da) szabályozási és szolgáltatás-kontrolling koordinátor,

db) hálózat-hozzáférési díjmeghatározó munkakör,

dc) hálózat-hozzáférési hatáselemző munkakör,

dd) HÜSZ koordinátor munkakör,

de) szolgáltatás-kontroller munkakör

df) Szabályozási és Díjképzési IT-ügyintéző

(a létszám feltételezi az informatikai folyamatokat támogató külső szakértői szerződések [rendszergazdai, tanácsadói] meglétét).