Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ)

A Hálózati Üzletszabályzat (Angolul: Network Statement) a pályahálózat-működtetők alapdokumentuma, amely azt írja le, hogy a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat milyen feltételek mellett, milyen díjképzési rendszer alkalmazásával, és ehhez kapcsolódóan milyen díjakkal, milyen szolgáltatások vehetők igénybe. Kötelező tartalmi elemeit az EU 2012/34-es irányelvének IV. melléklete tartalmazza.

Főbb részei:

Általános tudnivalók

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat igénybevétele

Infrastruktúra leírása

Kapacitás-elosztás

A hozzáférésre jogosultak számára nyújtandó szolgáltatások

Díjak

A részletesebb tartalomra vonatkozóan a RailNet Europe szervezet Network Statement munkacsoportja dolgoz ki ajánlást.