Hipotézisvizsgálat 

A Teljesítményösztönző Rendszer (TÖR) elemeinek működési hatékonyságát elemzi a Hipotézisvizsgálat. A menetrendi időszakot követően évente elvégzett analízis az ösztönzők sikerességét határozza meg, a TÖR-ben rögzített célfeltevések (hipotézisek) elért szintje, minősége alapján. Az eredmények alapján  a VPE Nonprofit Kft. javaslatot tesz a TÖR esetleges módosítására.

Kapcsolódó dokumentumok