Regisztráció

A VPE a Vtv. hatálya alá eső szervezetek képviselői számára hozzáférést biztosít olyan dokumentumokhoz, amelyek az érdekeltek (a hozzáférésre jogosultak és az EGT-államok kapacitáselosztó szervezetei, a vasúti szektor felügyelői szervei) számára a jogaik, kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlen információkat tartalmaznak, azonban a nyilvánosság előtt üzleti titoknak minősülnek.

A regisztráció nem automatikus, az adatlap kitöltése után a VPE 5 munkanapon belül elbírálja a regisztráció jogosultságát.

Minden mező kitöltése kötelező.

*
*
*
Szervezet
*
*
*
*
Kapcsolattartó
*
*
*
KAPELLA

Menetvonal-igénylő informatikai rendszer

Részletes információ
pdf
HÜSZ

A Hálózati Üzletszabályzat határozza meg a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférés és annak használatával kapcsolatos feltételrendszert és eljárási rendet.

Részletes információ

Regisztráció