Pályahálózat-kapacitás Gazdálkodási osztály

A Pályahálózat-kapacitásGazdálkodási Osztály feladata

A pályahálózat kapacitásgazdálkodási feladatokat két csoportban látja el az osztály:

-      Menetrendszerkesztési Csoport

-      Kapacitás-elosztási Csoport

A Kapacitás-elosztási Csoport és a Menetrend-szerkesztési Csoport vezetői az osztályvezető javaslata alapján az ügyvezető által kijelölt munkavállalók. 

a) a Kapacitás-elosztási Csoport feladatai:

aa) a menetvonal-kiutalás előfeltételeként előírt hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése, nyilvántartása, adatok karbantartása (PHM, AA, VV),

ab) közreműködés a HÜSZ elkészítésében, módosításában,

ac) a HÜSZ-ben meghirdetett infrastruktúra adatok nyilvántartása, karbantartása,

ad) menetvonal igények, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatási igények fogadása, kezelése,

ae) pályakapacitás igények, veszélyhelyzeti kapacitás korlátozások fogadása, kezelése,

af) összehangolási eljárás kezdeményezése, lefolytatása, döntés meghozatal,

ag) túlterhelt pályaszakaszon a küszöbérték alatti igénybevétel esetén a menetvonalak visszavonásának kezelése,

ah) keretmegállapodás, előkészítése, jóváhagyásra történő benyújtása a vasúti igazgatási szerv részére,

ai) nagymértékben kihasználatlan pályaszakasszá történő minősítés vizsgálata,

aj) a lemondott menetvonalak üzemi menetrendből való törlése, menetvonal-katalógusba helyezése,

ak) a több vasúti pályahálózatra kiterjedő menetvonalak kialakítása és elosztása érdekében együttműködés más vasúti pályahálózatok kapacitás-elosztó szervezeteivel, részvétel a kapacitás-elosztó szervezetek nemzetközi kapacitás-elosztással kapcsolatos tárgyalásain, az érintett államok kapacitás-elosztó szervezeteivel együttműködve előzetes nemzetközi menetvonalak meghatározása,

al) a hozzáférésre jogosultak és a pályahálózat-működtető értesítése a rendelkezésre bocsátható pályahálózat-kapacitásról és a hálózat-hozzáférési díjak összegéről,

am) a vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetővé tétele érdekében az éves üzemi menetrend készítésének időszakában benyújtott pályahasználati igények kezelése az éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján,

an) az éves üzemi menetrend készítésének időszakában nem tervezhető pályahálózaton végzett munkákra vonatkozó pályahasználati igények kezelése, közreműködés az üzemi menetrend felfüggesztésében, és ideiglenes üzemi menetrend készítésében, és az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárás szervezésében, lebonyolításában,

ao) közreműködés a karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák várható hatásának elemzésében, közzétételében,

ap) vasúti igazgatási szerv tájékoztatása a pályahálózat-kapacitásra és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó igénybejelentésekről, az elosztás folyamata során hozott valamennyi döntésről,

aq) a kiutalt menetvonal– és szolgáltatási igények továbbítása a szolgáltatás-kontrolling részére,

ar) közreműködés a negyedéves Monitoring jelentés elkészítésében,

as) üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkeztekor az igénylő kérelmére az eredetitől eltérő menetvonal felkínálása,

at) közreműködés a korridorokon történő felkínálható kapacitást előirányzó Közlekedési Piaci Tanulmány (a továbbiakban: TMS) elkészítésében,

au) közreműködés a Keretszerződés előkészítésében,

av) közreműködés az RFC 6 korridor kapacitás-elosztási feladataiban,

ax) RFC 7 korridor kapacitás-elosztási feladatainak ellátása,

ay) a Pályahálózat-kapacitás gazdálkodási Osztály feladataihoz kapcsolódóan a Társaság nemzetközi szervezetekben való képviseletének ellátása,

az) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás nyújtása.

b) a Menetrend-szerkesztési Csoport feladatai:

ba) a HÜSZ-ben meg nem hirdetett, menetrendszerkesztési alapadatok nyilvántartása, karbantartása,

bb) az éves üzemi menetrend tervezetének elkészítése, egyeztetése, véglegesítése és közzététele, jelentés készítése a vasúti igazgatási szerv részére,

bc) személyvonati és tehervonati menetvonal-katalógus készítése, közzététele, aktualizálása,

bd) katalógus menetrendek egyeztetése, készítése és karbantartása az RFC korridorokra, azok átadása a C-OSS részére,

be) menetvonal-tervezési, szerkesztési feladatok elvégzése,

bf) határátmenetekben érintett éves, éves pótlólagos, egyedi és eseti menetvonalakhoz tartozó menetrend egyeztetése a partner vasutakkal,

bg) a vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetővé tétele érdekében az éves üzemi menetrend készítésének időszakában benyújtott pályahasználati igények kielégítése az éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján,

bh) az éves üzemi menetrend készítésének időszakában nem tervezhető pályahálózaton végzett munkákra vonatkozó pályahasználati igények esetén az üzemi menetrend felfüggesztése, és ideiglenes üzemi menetrend készítése, az ehhez kapcsolódó egyeztetési eljárás szervezése, lebonyolítása,

bi) a karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák várható hatásának elemzése, közzététele,

bj) közreműködés a menetrendi hibára kódolt késésre vonatkozó reklamációkezelési folyamatban,

bk) közreműködés a szakosított infrastruktúra kijelölés folyamatában,

bl) a Pályahálózat-kapacitás gazdálkodási Osztály feladataihoz kapcsolódóan a Társaság nemzetközi szervezetekben való képviseletének ellátása,

bm) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás nyújtása.

 

Közvetlenül az osztályvezető alá tartozóan

 c) Pályahálózat-kapacitás gazdálkodás IT-ügyintéző feladatai:

ca) az Informatikai stratégia elkészítése, az osztályt érintő tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos dokumentációk összeállítása, informatikai témájú közbeszerzési- és versenyeztetési eljárásokban való részvétel,

cb) az osztály folyamataihoz illeszkedő informatikai megoldások kidolgozása, informatikai fejlesztési igények összegyűjtése, rendszerezése, tervezése,

cc) az osztály informatikai rendszereihez kapcsolódó egyéb rendszerekkel összefüggő egyeztetések bonyolítása, kapcsolattartás,

cd) az osztály informatikai eszközeinek felügyelete, kapcsolattartás a rendszergazdákkal, programfejlesztőkkel,

cf) javaslattétel az informatikai rendszer működésének javítására, a szükséges fejlesztések előkészítése,

cg) naprakész nyilvántartás készítése az osztály szoftver és információ-technikai eszközállományáról,

ch) lekérdezések, jelentések készítése az informatikai rendszer adatbázisa alapján,

ci) informatikai szabályzatok elkészítése, folyamatos aktualizálása,

cj) az osztályon a rendszergazdák által elvégzett munkák felügyelete, ellenőrzése, nyilvántartása,

ek) a Társaság honlapjának informatikai felügyelete, adatok feltöltése,

cl) adatszolgáltatás a „Közadat-program”-ban,

cm) az irodagépek üzemkészségének figyelemmel kísérése, zavarmentes működésük biztosításához szükséges feladatok ellátása,

cn) az igazgatási szerv által hozott határozatok végrehajtásában való közreműködés,

co) a vezetői információs rendszerhez adatszolgáltatás,

cp) nemzetközi informatikai rendszerekkel kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel, bekapcsolódás az előkészítési, döntési folyamatokba,

cq) az osztály általános működési folyamata informatikai támogatásának optimalizálása, elemzése,

cr) a Társaság általános IT folyamatainak támogatása.

 

d) a Pályahálózat-kapacitás Gazdálkodási Osztály feladatainak ellátása érdekében meghatározott munkakörök:

da) OSS-menedzser,

db) C-OSS menedzser,

dc) koncepcionális menetrendtervező munkakör,

dd) menetrendszerkesztő munkakör

de) Pályahálózat-kapacitás gazdálkodás IT-ügyintéző

(a létszám feltételezi az informatikai folyamatokat támogató külső szakértői szerződések [rendszergazdai, tanácsadói] meglétét).