EU (nemzetközi szabályozás)

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a következő európai uniós joganyagok szabályozzák:

  •  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU Irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441972848286&uri=CELEX:32012L0034

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelv (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973317001&uri=CELEX:32004L0049

  •  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK Irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg);

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973439186&uri=CELEX:32008L0110

  •  Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete (2010. szeptember 22.) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (EGT-vonatkozású szöveg);
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1441973797986&uri=CELEX:32010R0913
A Rendeleten keresztül az Európai Unió az alábbi fő területeken kíván együttműködésre ösztönözni a harmonizációs folyamatnak megfelelően:

- a pályahalózat-működtetők közötti koordináció fejlesztése,

- a pályahálózathoz való hozzáférés feltételeinek fejlesztése,

- megbízható és jó minőségű szolgáltatások biztosítása,

- a tehervonatok megfelelő elsőbbségének biztosítása,

- az intermodalitás fejlesztése a korridorok mentén, stb.

A fenti célok elérésének érdekében az Európai Unió kilenc nemzetközi árufuvarozási

korridort (RFC) jelölt ki, Magyarország két RFC működésében érintett:

2013. november 8-án megkezdte működését a Rail Freight Corridor 7-ként (RFC 7, Orient korridor) elnevezett, hét ország határain átnyúló folyosó: Prága–Bécs/Pozsony–Budapest–Bukarest–Constanta, illetve Budapest–Vidin–Szófia–Theszaloniki–Athén.

Az egyablakos ügyintézési rendszer keretében biztosított tájékoztatásért és koordinálásért, többek között az előre meghatározott menetvonalak valamint a kapacitástartalék kezeléséért a C-OSS menedzser felel.

2013. november 10-én pedig menetrend szerint elindult az RFC 6-os (Mediterrán) korridor is, amely Almería-Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–Padova/Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony között húzódik.

További információ az alábbi linkek segítségével érhető el:

RFC 7 - Orient Korridor

http://www.rfc7.eu

RFC 6 - Mediterrán Korridor

http://www.railfreightcorridor6.com