Feladó:                                      Pákozdi István

Küldve:                                      2011. március 17. 14:40

Címzett:                                    mindenki

Tárgy:                                         Közbeszerzési Értesítő 2011/XVI. ÉVFOLYAM - 30 .szám - VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság - Vállalkozási szerződés vasúti katalógus menetvonalak kezelésére vonatkozó fejlesztések elvégzésére a TAKT rendszerben

 

Publication: Közbeszerzési Értesítő 
Provider: Közbeszerzések Tanácsa

March 11, 2011

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:

2011 / 30

Ajánlatkérő:

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyertes ajánlattevő:

TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Teljesítés helye:

 

Beszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Eljárás fajtája:

 

Hirdetmény típusa:

tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ

CPV kód:

72262000-9

Közzététel dátuma:

2011/03/11

Iktatószám:

2526/2011

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

false Vasúti szolgáltatások

Rövid tartalom:

Vállalkozási szerződés vasúti katalógus menetvonalak kezelésére vonatkozó fejlesztések elvégzésére a TAKT rendszerben

Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

 

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 48.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Pákozdi István ügyvezető

Telefon: +36-1-301-9901

E-mail: pakozdii@vpe.hu

Fax: +36-1-332-8025

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vpe.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató x

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)-c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

x Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I.4.)

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés vasúti katalógus menetvonalak kezelésére vonatkozó fejlesztések elvégzésére a TAKT rendszerben

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód HU1

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód HU2

c)

x Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma 7

(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód HU3

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt

Meghívásos

Tárgyalásos

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Vállalkozási szerződés vasúti katalógus menetvonalak kezelésére vonatkozó fejlesztések elvégzésére a TAKT rendszerben, amelynek keretében Vállalkozó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
- a TAKT rendszerben előzetesen létrehozott katalógus menetvonalakból új, menetrend nélküli azonnali igény benyújtásakor a meghatározott paraméterek mentén katalógus menetrend elkészítése és felajánlása,
- a műszaki specifikációban meghatározott egyéb funkciók biztosításához szükséges fejlesztések elvégzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

72262000-9

 

További tárgyak:

 

 

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték (arab számmal) 2680000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3)

A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos x

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem

III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

A magyarországi pályavasutak teljes hálózatára kiterjedő naprakész menetrendi adatbázis (TAKT adatbázis) olvasására és kezelésére alkalmas TAKT Szoftver a TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 5. em., Cégjegyzékszám: 01-09-362275) kizárólagos rendelkezési joga alatt áll.
A TAKT szoftver továbbfejlesztésére vonatkozóan a TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.
A TAKT szoftver továbbfejlesztésére vonatkozó szerződést kizárólagos joga alapján kizárólag a TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság képes teljesíteni, a fejlesztés nem valósítható meg a kizárólagos joggal védett TRAN-SYS Kft.-n kívül más ajánlattevővel, mely tényre tekintettel alkalmazta a VPE Kft. a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 261. §-ára figyelemmel a Kbt. 225. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.

III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám

III.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás VAGY

Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1Megnevezése Vállalkozási szerződés vasúti katalógus menetvonalak kezelésére vonatkozó fejlesztések elvégzésére a TAKT rendszerben

IV.1)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/01/31(év/hó/nap)

IV.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 1

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Lajos u. 48-66. B.ép.5.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1036

Ország: HU

Telefon: +36 (1) 336-2070

E-mail: paradi@transys.hu

Fax: +36 (1) 336-2061

Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 3000000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 2680000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 2680000/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 2680000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:

az évek számát

VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

IV.5 )

Valószínűsíthető -e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

IV.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/01/20(év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

 

mikro vállalkozás

kisvállalkozás x

középvállalkozás

egyéb

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

 

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

 

(név)

(cím)

(székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/12/20(év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/07(év/hó/nap)

ISI Emerging Markets

 __________ ESET Smart Security - Vírusdefiníciós adatbázis: 5962 (20110317) __________

Az üzenetet az ESET Smart Security ellenőrizte.

http://www.eset.hu